Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Αέναοι τίτλοι τέλους..

     Πάμε πάλι δύο βηματάκια πίσω. Να δούμε ολόκληρο το τοπίο.
     Να το ξαναθυμηθούμε, γιατί τόχουμε χάσει λιγάκι.

     Λοιπόν.
     Πριν επτά χρόνια χρεοκοπήσαμε σαν κράτος, πράγμα που θα είχε τεράστιες συνέπειες για τις τράπεζες του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού, οι οποίες κατείχαν την πλειοψηφία των
ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή την "ομολογία" χρέους προς αυτές. Άλλα, λιγότερα ομόλογα βρίσκοταν σε χέρια ιδιωτών, ασφαλιστικών ταμείων, κλπ.
     Για να διασωθούν οι τράπεζες οι "εταίροι"-κράτη και το ΔΝΤ δέχτηκαν να δανείσουν το ελληνικό κράτος προκειμένου αυτό να εξαγοράσει ακέραια τα ομόλογα από τις τράπεζες που τα κατείχαν.
    

Εμείς πού φταίμε;

Στις 28 Σεπτεμβρίου το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο εδρεύει στο Νταβός, δημοσίευσε την "Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2016-2017". Σ' αυτήν την έκθεση αναλύονται και βαθμολογούνται οι οικονομίες 138 χωρών, με σκοπό να καταδειχθούν τα προβλήματα που εμποδίζουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η χώρα μας κατατάσσεται 86η, υποχωρώντας κατά πέντε θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά: