Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Κ.Βεργόπουλος : Η οριακή στιγμή της Ευρωζώνης και οι Γερμανικές αυταπάτες.

Οι Γερμανοί φίλοι μας

Ο ιταμός τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζουν οι γερμανοί τον έλληνα πρωθυπουργό και επομένως την Ελλάδα προκαλεί σοκ, αλλά ταυτόχρονα μας υποχρεώνει να δούμε συνολικά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.